TRANG CHỦ | TIN TỨC | HỌC BỔNG | TUYỂN DỤNG | LIÊN HỆ   
      Giới thiệu
      Đào tạo
      Nghiên cứu khoa học
      Chương trình đào tạo
      Phòng thí nghiệm
      Cựu sinh viên

          LIÊN HỆ

          LIÊN KẾT 

 
 
 
 
 
 
 
             NHÂN SỰ

- Đội ngũ cán bộ giảng dạy của Bộ môn Công Nghệ Nhiệt Lạnh gồm các thầy cô có nhiều kinh nghiệm, được đào tạo trong và ngoài nước, sẵn sàng trang bị cho sinh viên những kiến thức chuyên ngành Nhiệt Lạnh.

- Bộ môn có 01 Giáo sư, 03 Tiến sĩ, 06 Thạc sĩ, 03 Kỹ sư, 01 cán bộ hành chính.

Họ tên

Học hàm/Học vị

Trách nhiệm

Email

Lê Chí Hiệp

Giáo sư

Chủ nhiệm BM

lechihiep@gmail.com

Hà Anh Tùng

Tiến sĩ

Phó chủ nhiệm BM

xingau2000@yahoo.com

Nguyễn Văn Tuyên

Tiến sĩ

CBGD

tuyen55@gmail.com

Nguyễn Tấn Phương

Kỹ sư

CBGD

nguyentanphuong@gmail.com

Bùi Ngọc Hùng

Tiến sĩ

 CBGD

hungbuingoc@yahoo.com

Trần Văn Hưng

Tiến sĩ

CBGD

tranvanhung70@yahoo.com

Hoàng Thị Nam Hương

Thạc sĩ

 CBGD

htnhuong@hcmut.edu.vn

Nguyễn Thị Minh Trinh

Thac sĩ

 CBGD

ngtmtrinh@yahoo.com

Võ Kiến Quốc

Thạc sĩ

 CBGD

vokienquoc@yahoo.com

Phan Thành Nhân

Thạc sĩ

 CBGD

phannhan@hcmut.edu.vn

Huỳnh Phước Hiển

Kỹ sư

 CBGD

huynhthai8687@yahoo.com

Nguyễn Văn Hạnh

Kỹ sư

 CBGD

nguyenvanhanh2909@gmail.com

Nguyễn Văn Hạp

Thạc sĩ

 CBGD

nguyenvanhap@gmail.com

(Du học sinh Hàn Quốc)

Nguyễn Minh Phú

Thạc sĩ

 CBGD

nmphu@ymail.com

(Du học sinh Hàn Quốc)

Nguyễn Nhựt

Kỹ sư

 CBGD