TRANG CHỦ | TIN TỨC | HỌC BỔNG | TUYỂN DỤNG | LIÊN HỆ   
      Giới thiệu
      Đào tạo
      Nghiên cứu khoa học
      Chương trình đào tạo
      Phòng thí nghiệm
      Cựu sinh viên

          LIÊN HỆ

          LIÊN KẾT 

 
 
 
 
 
 
 
         LỊCH SỬ HÌNH THÀNH, TẦM NHÌN CHIẾN LƯỢC

I. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

         Bộ môn Công Nghệ Nhiệt Lạnh thuộc khoa Cơ Khí trường Đại Học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập vào ngày 22/01/2002.Tiền thân của bộ môn là Trung Tâm Nghiên Cứu Thiết Bị Nhiệt và Năng Lượng Mới. Ngoài nhiệm vụ đào tạo kỹ sư ngành nhiệt lạnh, trung tâm còn tập trung nghiên cứu, thiết kế, chế tạo các thiết bị thuộc lĩnh vực năng lương nhiệt và năng lượng tái tạo.

         Những lĩnh vực chuyên môn của bộ môn: nhiệt công nghiệp, nhiệt điện,kỹ thuật sấy, kỹ thuật lạnh và điều hòa không khí, năng lượng tái tạo, sử dụng hiệu quả và tiết kiệm năng lượng.

  • Nhiệt công nghiệp và nhiệt điện là lĩnh vực chuyên môn truyền thống. Rất nhiều dây chuyền sản xuất công nghiệp cần nhiệt năng. Vấn đề quan tâm không chỉ là thiết kế, vận hành đúng các thiết bị nhiệt; mà còn phải sao cho có hiệu quả kinh tế cao và giảm thiểu tác động xấu đến môi trường.

  • Công cuộc công nghiệp hóa - hiện đại hóa của nước ta đang được đẩy mạnh, đời sống người dân càng được nâng cao nên kỹ thuật lạnh và điều hòa không khí là nhu cầu không thể thiếu. Nó góp phần cải thiện điều kiện sống và làm việc của mọi người cũng như đáp ứng các yêu cầu công nghệ trong sản xuất công nghiệp.

  • Dĩ nhiên sử dụng năng lượng tái tạo (năng lượng mặt trời, gió, sinh khối…) thay thế các nguồn năng lượng truyền thống (nhiên liệu hóa thạch, thủy điện…) là một vấn đề đang được quan tâm không chỉ ở nước ta mà cả trên toàn thế giới

II. TẦM NHÌN CỦA BỘ MÔN

        Xây dựng Bộ môn trở thành một đơn vị hàng đầu trong khu vực phía Nam về đào tạo và nghiên cứu khoa học trong lãnh vực nhiệt lạnh, đáp ứng được các yêu cầu của công nghiệp và xã hội.   

 III. SỨ MỆNH CỦA BỘ MÔN

             Sứ mạng đào tạo: Đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật cho các ngành kỹ thuật nhiệt, kỹ thuật lạnh, năng lượng tái tạo và sử dụng hiệu quả năng lượng với trình độ cao, đáp ứng được nhu cầu cấp thiết của xã hội và có đủ trình độ để có thể hòa nhập với môi trường quốc tế.

              Sứ mạng nghiên cứu khoa học: kết hợp có hiệu quả giữa công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học – chuyển giao công nghệ, bảo đảm khả năng thích ứng với các hoạt động công nghiệp thực tế của đội ngũ được đào tạo và bảo đảm khả năng ứng dụng cao của các nghiên cứu đã được tiến hành.

      IV. MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC

               Đóng góp đáng kể cho xã hội trong các hoạt động giáo dục đào tạo kỹ thuật chất lượng cao, nghiên cứu khoa học – chuyển giao công nghệ; nâng tầm công tác đào tạo, NCKH – CGCN ngang với các nước tiên tiến trong khu vực.

 

 


 

 

 
 
 

 
 

Phòng Đào Tạo

 
 

    Phòng Đào Tạo      Sau Đại Học

 
 

Khoa Cơ Khí